Hybrid Treatment (TTB)
Trade NameINCI NameProduct TypeSpecsSDSDistribution Territories
USCALABRZAEUFRTUINASKRJPCNAU
BGBO-TTB2
Iron Oxides (C.I. 77499) (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone (And) Isopropyl Titanium TriisostearateBlack Iron Oxide
BGRO-TTB2
Iron Oxides (C.I. 77491) (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeRed Iron Oxide
BGYO-TTB2
Iron Oxides (C.I. 77492) (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeYellow Iron Oxide
BTD-TTB2
Titanium Dioxide (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconePigmentary Titanium Dioxide
RBTD-TTB2
Titanium Dioxide (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconePigmentary Titanium Dioxide
BGCO-TTB2
Chromium Oxide Greens (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeGreen Chromium Oxide
BLUE 1AL S-TTB6
Blue 1 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeFD&C Blue No. 1 Aluminum Lake
RED 6BA S-TTB2
Red 6 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeD&C Red No. 6 Barium Lake
RED 7CA C-TTB2
Red 7 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeD&C Red No. 7 Calcium Lake
RED 30AL-TTB2
Red 30 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeD&C Red No. 30 Aluminum Lake
YELLOW 5AL S-TTB2
Yellow 5 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeFD&C Yellow No. 5 Aluminum Lake
YELLOW 6AL C-TTB2
Yellow 6 Lake (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeFD&C Yellow No. 6 Aluminum Lake
BFF-TTB6
Ferric Ammonium Ferrocyanide (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeBlue Ferric Ammonium Ferrocyanide
MICA S-TTB2
Mica (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeMica
GMS-TTB4
Mica (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl DimethiconeSericite
TALC N-TTB2
Talc (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone (And) Isopropyl Titanium TriisostearateTalc
TTO-TTB7
Titanium Dioxide (And) Alumina (And) Isopropyl Titanium Triisostearate (And) Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone 
  • Patent Pending # WO/2005/099651
    Hybrid Coated Cosmetic Powders and Methods of Making and Using Same